Voldsomme hændelser

Krisesamtaler til børn og familier

Det er helt normalt, at børn påvirkes både fysisk og psykisk af voldsomme hændelser. De kan vise det stærkt og voldsomt, men også se ud som om intet er hændt. Børn udtrykker sig anderledes en voksne, men kan opleve de samme følelser. Børns reaktioner er et udtryk for, at de prøver at bearbejde hændelsen og forholde sig til det skete.

Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer afhængig af alder, personlighed og karakteren af hændelsen. Den bedste hjælp dit barn kan få, umiddelbart efter hændelsen, er at du, som forælder eller omsorgsperson, er i stand til at rumme og normalisere barnets følelsesmæssige reaktioner. At involvere barnet i fakta, tilpasset dets alder, så det får en sammenhængende fortælling om det skete og selvfølgelig vise barnet, at det bliver passet på ved hjælp af tryghed, ro og omsorg samt sikring af de fysiske behov for varme, mad og sikkerhed.

Det kan være en hjælp at sætte sig ind i børns reaktioner via links herunder.

https://praksisinfo.aalborg.dk/media/9177489/naar-boern-oplever-eller-beroeres-af-en-voldsom-haendelse.pdf

https://www.rodekors.dk/node/1805

Nogle gange kan der være behov for akut hjælp afhængig af jeres families omstændigheder og situation. Andre gange opstår behovet først efter noget tid hvor reaktionerne ikke falder i intensitet. Det kan også være at der er gået mange år, og du undrer dig over nogle reaktioner i særlige situationer hos dit barn, der virker til at ”tænde” for gamle følelser. Eller måske ønsker du en afklaring af om tidlige traumer i dit barns liv kan have påvirket dit barn i en uhensigtsmæssig retning.

Hvis dit barn reagerer med længerevarende efterreaktioner, mistrivsel eller manglende udvikling, kan der være behov for yderligere hjælp i form af psykoterapeutisk behandling. I en indledende samtale vil vi sammen finde ud af behovet i din familie eller hos dit barn.