Dødsfald og sorg

Børn i sorg og krise

Dødsfald i familien kan i nogle tilfælde være en voldsom og chokerende oplevelse. Måske har du og/eller dit barn brug for hurtig kriseintervention. Måske har du brug for vejledning i, hvordan du fortæller dit barn den barske sandhed, eller måske har du brug for understøttelse i, at dét du gør, er godt nok.

Måske er du usikker på hvor meget og på hvilken måde, dit barn kan involveres. Der kan også være behov for bearbejdning af det skete, på længere sigt, for både børn og voksne, hvis de akutte reaktioner ikke aftager og giver jer lov til at tilpasse jer den nye livssituation.

Det kan være hårdt at håndtere sin egen sorg samtidig med at skulle håndtere sine børns. De ressourcer, man normalt har til at skabe sig et overblik over børnenes behov, kan være sat på ”pause”. Det kan derfor være hjælpsomt med en professionel til at være en slags vikar for dit manglende overblik eller overskud.

Det er muligt at få en akut tid til akutte hændelser. Efterfølgende kan vi sammen vurdere, om der er brug for yderligere støtte til langsomt at bære det ubærlige.

Måske kan du finde hjælp her:

www.sorgcenter.dk

https://www.cancer.dk/omsorg/boern-i-sorg

https://www.ungliv.dk/born-unge/problemtyper-2/sorg

https://skyggeboern.dk

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser/sorg-og-tab/boerns-sorg