Mistrivsel

Mit barn har det ikke godt

Mistrivsel hos børn kan se meget forskelligt ud. Nogle børn vender det indad og bliver stille, pleasende grådlabile, klyngende og mister færdigheder, de kunne tidligere. De kan få ondt i maven, i hovedet, miste appetitten, tisse i sengen, få mareridts og sove dårligt. De ældre kan blive øget selvkritiske, selvskadende og depressive. Nogle børn trækker sig fra skolen, kammerater, fritidsinteresser og måske også fra dig.

Andre kan blive mere irritable, udadreagerende og kravafvisende. De kan blive opfarende, irritable eller opgivende ved modstand. Der opstår måske tiltagende konflikter mellem jer.  Nogle børn bliver mere ængstelige eller ligefrem angste og bliver bange for f.eks. at blive forladt, komme til skade eller at forældrene kommer til skade. Det kan være meget forskelligt, hvad børn bliver bange for, og hvordan de viser det. Angst kan forstås som en belastningsreaktion på mistrivsel over en længere periode. Det er vigtigt at arbejde med den angstlidelse, som er opstået men også at afdække, om der er bagvedliggende belastninger, som fortsat vil kunne vedligeholde angsten.

Nogle gange kan det også være helt normale og sunde reaktioner på nogle unormale hændelser. Uanset, hvordan dit barn viser sin mistrivsel og i hvilken grad, er det okay at søge professionel hjælp.

Du kan læse mere her:

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/gode-raad-til-foraeldre-om-psykisk-mistrivsel/

https://www.psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-undervisere/mistrivsel/tegn-paa-mistrivsel-hos-boern-og-unge.aspx