Børn udtrykker deres følelser gennem leg

Legeterapi er et terapeutisk redskab, der hviler på den antagelse, at børns leg aldrig er tilfældig. Det er en antagelse af, at børn udtrykker sig følelsesmæssigt og bearbejder deres daglige liv og udvikling gennem deres leg og derfor også deres traumer og problemer. Svære oplevelser fra før barnet har udviklet et verbalt sprog, kan også udtrykkes gennem legen.

Legeterapi er en veldokumenteret metode, men kan være tidskrævende, da det er barnet selv, der sætter tempoet. Det er min erfaring, at vi voksne kan ”forelske os” i en forklaring og forståelse af, hvad der er ”på spil” for et barn, men hvis vi giver barnet lov og tid til at ”vise” os det, bliver det mere meningsfuldt og hjælpsomt for barnet. Legeterapi er også en skånsom metode for de børn, der ikke ønsker direkte samtale, har svært ved at udtrykke sig sprogligt, eller har brug for at komme i kontakt med det svære i deres eget tempo.

Legeterapien foregår i et særligt indrettet legerum, i min praksis, med mange forskellige typer af legeaktiviteter. Det er barnet, der tager initiativet til, hvad det ønsker at lave. Jeg følger, deltager og opdager barnets følelser og afgrænser rummet, så det er trygt for alle.

Målet med legeterapien er, at barnet bliver bedre til at rumme svære følelser, som gennem en anerkendende relation til psykologen bliver omsat til ord, der kan give barnet indsigt i sin egen situation og følelsesmæssige tilstand.

Hvis vi vælger, at dit barn vil have glæde af legeterapi, vil jeg fortælle meget mere om det.

Læs mere om legeterapi
https://www.goodtherapy.org/blog/non-directive-play-therapy/