Akut og kortvarig støttende/vejledende indsats

Har du, din familie eller dit barn været udsat for en særlig voldsom hændelse, tilbyder jeg akutte samtaler enten i dit hjem eller her hos mig. Jeg har mange års erfaring i krisehåndtering gennem mit arbejde på et sygehus og tilknytning til et kommunalt kriseteam.

Det er svært at definere, hvad en særlig voldsom hændelse er, og reaktionerne kan være forskellige fra menneske til menneske, køn, alder og etnicitet. Men fælles er, at de måder, vi plejer at håndtere vores problemer på, ikke rigtig slår til. Samtidig kan det ændre vores syn på os selv, verden og andre mennesker i en grad, der ryster os.

Det er almindeligt at reagere med voldsomme og måske ukendte følelser, når der sker noget traumatisk, voldsomt og uventet i vores liv som f.eks. dødsfald, ulykker, akut sygdom, overfald, vold, voldtægt, overgreb eller andet. Det kan være svært at samle sig om hverdagsopgaver og være der for sine børn eller andre pårørende, som man ønsker.

Kriseintervention har til formål at tilbyde en hurtig og kortvarig støttende indsats både praktisk og følelsesmæssigt, så du og din familie kan fungere på et rimeligt basalt niveau og på en nænsom måde begynde at ”absorbere” det som er sket. Kriseintervention kan forebygge yderligere belastende reaktioner ud over de naturlige sorg- og efterreaktioner.

Samtalerne kan både foregå her hos mig eller i dit hjem – det er helt op til dig. Eller et helt tredje sted, hvor du føler dig tryg. Hvor meget tid og hvor mage gange, der er brug for, afhænger helt af problematikken og antal involverede. Ved den første kontakt finder vi ud af, hvad der er brug for, og hvem der skal deltage. Hvis ikke du selv er i stand til at kontakte mig, kan du lade en anden gøre det på dine vegne.

Læs mere om kriser og krisereaktioner

Krisereaktioner hos voksne og børn:
https://www.sos.eu/media/2105/sos_psykologiskfoerstehjaelp_a4_singlepage_final.pdf

Krisereaktioner voksne (på norsk):
https://www.kriser.no/reaksjoner-p-traumatiske-hendelser

Krisereaktioner børn (på norsk):
https://www.kriser.no/barn-og-unge