Få større indsigt i børns behov og udvikling

Der stilles store krav til familier i dag. Vi lever i en kompleks verden, hvor vi stiller høje krav til vores egen og vores børns trivsel. Forældrerådgivning kan være med til at skabe bedre trivsel for dine børn og dig selv i rollen som forælder.

Måske ønsker du, eller I, at forebygge problemer i familien eller med jeres børn. Måske er der nogle ting fra din egen opvækst som du ikke ønsker at ”tage med” ind i dit forældreskab. Måske ønsker du vejledning i at forstå og håndtere forestående begivenheder der kan blive, eller allerede er, belastende for jeres barn. Det kan også være at du, eller I, som forældre ønsker rådgivning inden for et helt specifikt emne.

Forældrerådgivning handler om at styrke jeres forståelse for børns udvikling og behov, sammenholdt med jeres livssituation, så I er bedre rustet til at klare eventuelle belastende situationer eller lave de ændringer i familien, som I ønsker.

Forældrerådgivning kan aftales som en eller flere samtaler. Det er helt op til jer, hvad I har brug for. Første session aftales pr. telefon, og så aftaler vi nærmere, når vi mødes til første rådgivning.

Hver session tager 1 ½ time og kan foregå med én eller flere forældre. Hvis I er to forældre i husstanden forventes deltagelse af begge forældre.