Styrk relationen til dit barn
og løft dit barns selvværd

Filial terapi er ikke så kendt i Danmark, men en udbredt og anerkendt metode i England og USA. I Filial terapi* undervises og trænes forældre eller andre omsorgspersoner i at indgå i en mere terapeutisk relation med deres barn og bruge legeterapeutiske færdigheder.

Det betyder, at I som forældre/omsorgspersoner selv bliver de primære aktører i at skabe udviklings- og følelsesmæssige forandringer hos jeres børn. I vil blive betragtet som samarbejdspartnere i barnets behandling og trænet i at spejle barnet følelser og sætte grænser på en andekendende måde. Filial terapi virker ved, at det øger kvaliteten af jeres relation gennem legen og styrker dit barns selvfølelse og selvværd.

I forløbet har vi fokus på, hvordan I, ud fra barnets initiativ og adfærdsudtryk, viser engagement og nysgerrighed i barnets leg og aktivitet, samtidig med at I sætter ord på og rummer alle de følelser, der opstår hos barnet, og sætter grænser på en måde, der er anerkendende, tydelig og omsorgsfuld.

Målet med filial terapi er både at bearbejde traumatiske oplevelser og konflikter samtidig med at øge tilknytningen mellem jer og jeres barn. Mange oplever også, at måden at være sammen på, i den særlige legetid, ”smitter af” på dagligdagen i en grad der gør, at den særlige legetid på et tidspunkt bliver overflødig.

Helt konkret foregår terapien ved, at I som forældrene/omsorgspersoner over flere sessioner undervises og trænes i at følge barnets leg, spejle følelser og sætte grænser på en anerkendende måde.  Når I er klar, skal I på egen hånd udføre ugentlige særlige legetider med barnet, i jeres eget hjem med særligt anskaffet legetøj, som kun anvendes hertil. Imens får I løbende supervision over en længere periode. I alt kan der være tale om ca. 10 sessioner på i alt 50 minutter.

Læs mere om filial terapi
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/filial-therapy

* Ordet filialstammer fra det latinske filius (søn) og filia (datter). Filial i den aktuelle betydning skal ses som en beskrivelse af det ansvar, de følelser, den adfærd samt de relationer, der eksisterer mellem en søn/datter og deres forældre/omsorgspersoner.