Få hjælp til et bedre samspil i familien

Der kan være mange grunde til at søge familieterapi. Hvis én eller flere i familien ikke har det godt, påvirker det, som regel, hele familien. Måske er der sket noget i familien, som er svært at tale om eller svært at begribe. Måske skændes I meget eller nærheden er forsvundet. Det kan også handle om sygdom i familien, som trækker store veksler på jer, eller at du har et ønske om at få hjælp til at styrke samspillet mellem jer for at sikre dine børns trivsel og udvikling. Endelig kan der være behov for hjælp ved skilsmisse, sammenbragte familier, plejefamilier og adoptivfamilier.

Familiedannelse er ikke en nem opgave. Der findes ingen perfekte familier. Der er mange behov og følelser i spil. Samfundets forventninger, kulturelle forståelser, ens egne forventninger og forudsætninger, parforholdet, drømme og vilkårlige hændelser, som kan dræne en ellers velfungerende familie. Det vigtige er, at jo tidligere man tager fat om problemerne, jo nemmere er de at løse.

Familieterapi handler om, at vi sammen finder nogle bedre forståelser af de forskellige behov, tanker, følelser og intentioner, som alle i familien har ud fra familiens ressourcer og udfordringer – og sammen finder vi en måde for jer at være sammen på, der tilgodeser alle i familien.

Samtaler og observation efter jeres behov

Terapien starter sædvanligvis med en indledende forældresamtale hos mig. Her finder vi sammen ud af hvilke familiemedlemmer eller andre i jeres netværk, der kan være relevante at invitere til en samtale eller på anden måde inddrage i terapiforløbet.

En familiesamtale varer typisk 1 ½ til 2 timer. Det er meget forskelligt, hvor mange sessioner der er brug for. Hvis vi finder det relevant, tilbyder jeg også at lave observationer af familiens samspil både her hos mig og i jeres hjem. På den måde kan vi sammen blive klogere på jeres ressourcer og udfordringer i familien og forstå, hvad I som familie har brug for hjælp til.

Forstå dig selv og din familie

Den familieterapeutiske metode består hovedsageligt af den systemiske og mentaliseringsbaserede (MBT) tilgang. Mentalisering kan overordnet beskrives som ”evnen til at forstå og finde mening med sine egne følelser og relationer”. Sagt på en anden måde – at se sig selv udefra og andre indefra. Der er mere fokus på de indre mentale tilstande end på adfærd.

Mentale tilstande kan beskrives som behov, ønsker, følelser, overbevisninger, mål, fantasier, intentioner, grunde, misforståelser og vrangforestillinger. Vores evne til mentalisering består i, hvordan vi oplever egne mentale tilstande i interaktion med andres mentale tilstande. Altså hvor gode er vi til at have blik for andres indre mentale tilstande samtidig med, at vi er optaget af vores egne mentale tilstande.

Målet for mentaliseringsbaseret familieterapi er at øge evnen til effektiv mentalisering mellem familiemedlemmer og reducere mængden af ikke-mentaliserende interaktioner. Det skaber ofte langt færre konflikter, mere nærvær og styrker børns psykologiske robusthed.

Læs mere om mentalisering:
https://www.centerformentalisering.dk/hvad-er-mentalisering/