Børn i skilsmisse

Hjælp jeres barn i skilsmissen

Lidt over halvdelen af alle ægteskaber opløses igen. Ofte er der børn involveret, og selv om mange forældre gør sig umage for, at det ikke belaster børnene unødigt, er det ikke altid, det kan lykkes at give børnene følelsen af, at de kan fortælle, hvad de føler og tænker om deres nye situation.

I starten er de fleste forældre selv kriseprægede, og børn er gode til at mærke det og beskytte forældrene ved ikke at fortælle, hvad der fylder for dem. Ofte kommer der nye partnere, dine, mine og vores børn og det kan være vanskeligt at få overblik over, hvordan det enkelte barn trives i de nye familiekonstellationer.

Børn i skilsmisser oplever ofte loyalitetskonflikter, jalousi, sorg og ønsketænkning, på trods af forældres gode samarbejde og intentioner. Det kan være svært at få øje på, hvis barnet gør sig umage for at tilpasse sig den nye situation eller viser sine følelser på måder, der mest inviterer til irettesættelser. Ofte vil der være mange hensyn at tage, og det kan føles overvældende og uoverskueligt. Det kan være hjælpsomt at bruge psykologhjælp til at synliggøre børnenes perspektiv.

Du kan læse mere her:

https://altompsykologi.dk/2018/04/boerns-reaktioner-behov-skilsmisser/

www.bornsvilkar.dk

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud

Læs også om dine muligheder her:

https://familieretshuset.dk/