Få hjælp til at håndtere
konflikter i familien
Konflikter

Alvorlig eller kronisk
sygdom i familien
Sygdom i familien

Hjælp jeres barn
i skilsmissen
Børn i skilsmisse

 

Få hjælp til at håndtere
konflikter i familien
Konflikter

Charlotte
Staal Dinesen

Autoriseret psykolog med speciale i familier og børn

Alle familier kan komme ud i situationer, hvor der i en periode er brug for hjælp. Perfekte familier findes ikke.

Hos mig, kan I forvente at blive mødt med respekt, rummelighed og anerkendelse. Jeg gør mig umage for, sammen med jer, omsorgsfuldt at være kreativ, rummelig, ærlig og nysgerrighed, så vi kan blive klogere på hvilken hjælp, I har brug for.

Jeg tror på
at børn og unge skal forstås i samspil med de mennesker, som de omgås med, de miljøer, som de færdes i, og det samfund, der danner rammen for os alle. Jeg tror også på, at forældre har de bedste intentioner og ønsker for deres børn og stiller krav til sig selv som forælder. Alligevel kan alle familier komme ud i situationer, hvor der en periode er brug for hjælp. Perfekte familier findes ikke.

Hos mig, kan I forvente…
at blive mødt med respekt, rummelighed og anerkendelse.  Det er kendte floskler, men jeg tager dem alvorligt. Jeg gør mig umage for, sammen med jer, omsorgsfuldt at være kreativ, rummelig, ærlig og nysgerrighed, så vi kan blive klogere på hvilken hjælp, I har brug for.

Jeg er uddannet…
Cand. Psyk. fra Aarhus Universitet og er autoriseret af psykolognævnet. Som medlem af Dansk psykologforening er jeg underlagt de gældende etiske regler og love herunder naturligvis tavshedspligten.

Du kan læse mere om tavshedspligt her:
https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/tavshedspligt/

Jeg har arbejdet med…
børn og familier i en årrække både i kommunalt regi, i børne- og ungepsykiatrien og på en somatisk børneafdeling. Jeg har har været særligt tilknyttet en efterskole med diabetes-elever og har holdt oplæg i diabetesforeningens familieweekender.

Således har jeg en bred og mangeårig erfaring indenfor familie- og børneområdet og har løbende deltaget i specialiserede kurser samt taget flere terapeutiske efteruddannelser, der primært retter sig mod børn og familier, og jeg modtager selv løbende supervision af andre psykologer, for at sikre den faglige kvalitet og personlige trivsel. Min specialistansøgning, indenfor børnepsykologien, er sendt til godkendelse.

På børneafdelingen har jeg…
haft kontakt til forældre og børn med kroniske sygdomme tæt inde på livet og ydet psykologisk krisehjælp i forbindelse med alvorlige diagnoser eller traumatiske sygdomsforløb. Her var jeg også tilknyttet neonatal afdelingen, hvor jeg har mødt mange forældre, der har startet deres forældreskab på en helt anderledes måde end forventet eller fået ændret deres familieliv dramatisk.

I børnepsykiatrien har jeg…
primært beskæftiget mig med funktionelle lidelser, angst og OCD samt generelle psykiatriske udredninger. Funktionelle lidelser kan kort beskrives som fysiske symptomer, der kan hænge sammen med psykisk mistrivsel.

I Vejle kommunes familiecenter har jeg…
arbejdet med sorg, krise og traumebehandling til børn og unge i forbindelse med traumatiske hændelser, barndomsbelastninger, vold, overgreb og misbrugsproblematikker i familien, seksuelle overgreb og børn som pårørende til fysisk og psykisk syge forældre. Og selvfølgelig også børn ramt af skilsmisse problematikker eller andre familiedynamikker, som er belastende for et barn at færdes i.

Privat kan jeg fortælle…
at jeg er født i 1968, bor i Middelfart og har to voksne børn sammen med min mand Lars. Så hvis du møder mig ude i byen, hilser jeg ikke på dig for at sikre at overholde min tavshedspligt, medmindre du hilser på mig først, hvis du ønsker det.

Service item 1

Service item 2

Service item 3

Service item 4