Charlotte
Staal Dinesen

Autoriseret psykolog med
speciale i familier og børn

Jeg tror på
at børn og unge skal forstås i samspil med de mennesker, som de omgås , de miljøer som de færdes i, og det samfund, der danner rammen for os alle. Jeg tror også på, at forældre har de bedste intentioner og ønsker for deres børn og stiller krav til sig selv som forælder. Alligevel kan alle familier komme ud i situationer, hvor der i en periode er brug for hjælp til at forstå og ændre en uhensigtsmæssig udvikling. Perfekte familier findes ikke.

Hos mig, kan I forvente…
at blive mødt med respekt, rummelighed og anerkendelse. Det er kendte floskler, men jeg tager dem alvorligt. Jeg gør mig umage for omsorgsfuldt at være kreativ, rummelig, nysgerrighed, men også ærlig.

Jeg er uddannet…
Cand. Psyk. fra Aarhus Universitet og er autoriseret af psykolognævnet. Som medlem af Dansk psykologforening er jeg underlagt de gældende etiske regler og love herunder naturligvis tavshedspligten.

Du kan læse mere om tavshedspligt her:
https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/tavshedspligt/

Jeg har arbejdet med…
børn og familier i en årrække både i kommunalt regi, i børne- og ungepsykiatrien og på en somatisk børneafdeling. Jeg har har været særligt tilknyttet en efterskole med diabetes-elever og har holdt oplæg i diabetesforeningens familieweekender.

Således har jeg en bred og mangeårig erfaring indenfor familie- og børneområdet og har løbende deltaget i specialiserede kurser samt taget flere terapeutiske efteruddannelser, der primært retter sig mod børn og familier. Jeg modtager selv løbende supervision af andre psykologer, for at sikre den faglige kvalitet og personlige trivsel. Min specialistansøgning, indenfor børnepsykologien, er sendt til godkendelse.

På børneafdelingen har jeg…
haft kontakt til forældre og børn med kroniske sygdomme tæt inde på livet og ydet psykologisk krisehjælp i forbindelse med alvorlige diagnoser eller traumatiske sygdomsforløb. Her var jeg også tilknyttet neonatal afdelingen, hvor jeg har mødt mange forældre, der har startet deres forældreskab på en helt anderledes måde end forventet eller fået ændret deres familieliv dramatisk.

I børnepsykiatrien har jeg…
primært beskæftiget mig med funktionelle lidelser, angst og OCD samt generelle psykiatriske udredninger. Funktionelle lidelser kan kort beskrives som fysiske symptomer, der kan hænge sammen med psykisk mistrivsel.

I Vejle kommunes familiecenter har jeg…
arbejdet med sorg, krise og traumebehandling til børn og unge i forbindelse med traumatiske hændelser, barndomsbelastninger, vold, overgreb og misbrugsproblematikker i familien, seksuelle overgreb og børn som pårørende til fysisk og psykisk syge forældre. Og selvfølgelig også børn ramt af skilsmisse problematikker eller andre familiedynamikker, som kan være belastende for et barns udvikling.

Privat kan jeg fortælle…
at jeg er født i 1968, bor i Middelfart og har to voksne børn sammen med min mand Lars. Så hvis du møder mig ude i byen, hilser jeg ikke på dig for at sikre at overholde min tavshedspligt, medmindre du hilser på mig først, og det behøver du ikke.

Jeg tror på
at børn og unge skal forstås i samspil med de mennesker, som de omgås , de miljøer som de færdes i, og det samfund, der danner rammen for os alle. Jeg tror også på, at forældre har de bedste intentioner og ønsker for deres børn og stiller krav til sig selv som forælder. Alligevel kan alle familier komme ud i situationer, hvor der i en periode er brug for hjælp til at forstå og ændre en uhensigtsmæssig udvikling. Perfekte familier findes ikke.

Hos mig, kan I forvente…
at blive mødt med respekt, rummelighed og anerkendelse. Det er kendte floskler, men jeg tager dem alvorligt. Jeg gør mig umage for omsorgsfuldt at være kreativ, rummelig, nysgerrighed, men også ærlig.

Jeg er uddannet…
Cand. Psyk. fra Aarhus Universitet og er autoriseret af psykolognævnet. Som medlem af Dansk psykologforening er jeg underlagt de gældende etiske regler og love herunder naturligvis tavshedspligten.

Du kan læse mere om tavshedspligt her:
https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/lovgivning/tavshedspligt/

Jeg har arbejdet med…
børn og familier i en årrække både i kommunalt regi, i børne- og ungepsykiatrien og på en somatisk børneafdeling. Jeg har har været særligt tilknyttet en efterskole med diabetes-elever og har holdt oplæg i diabetesforeningens familieweekender.

Således har jeg en bred og mangeårig erfaring indenfor familie- og børneområdet og har løbende deltaget i specialiserede kurser samt taget flere terapeutiske efteruddannelser, der primært retter sig mod børn og familier. Jeg modtager selv løbende supervision af andre psykologer, for at sikre den faglige kvalitet og personlige trivsel. Min specialistansøgning, indenfor børnepsykologien, er sendt til godkendelse.

På børneafdelingen har jeg…
haft kontakt til forældre og børn med kroniske sygdomme tæt inde på livet og ydet psykologisk krisehjælp i forbindelse med alvorlige diagnoser eller traumatiske sygdomsforløb. Her var jeg også tilknyttet neonatal afdelingen, hvor jeg har mødt mange forældre, der har startet deres forældreskab på en helt anderledes måde end forventet eller fået ændret deres familieliv dramatisk.

I børnepsykiatrien har jeg…
primært beskæftiget mig med funktionelle lidelser, angst og OCD samt generelle psykiatriske udredninger. Funktionelle lidelser kan kort beskrives som fysiske symptomer, der kan hænge sammen med psykisk mistrivsel.

I Vejle kommunes familiecenter har jeg…
arbejdet med sorg, krise og traumebehandling til børn og unge i forbindelse med traumatiske hændelser, barndomsbelastninger, vold, overgreb og misbrugsproblematikker i familien, seksuelle overgreb og børn som pårørende til fysisk og psykisk syge forældre. Og selvfølgelig også børn ramt af skilsmisse problematikker eller andre familiedynamikker, som kan være belastende for et barns udvikling.

Privat kan jeg fortælle…
at jeg er født i 1968, bor i Middelfart og har to voksne børn sammen med min mand Lars. Så hvis du møder mig ude i byen, hilser jeg ikke på dig for at sikre at overholde min tavshedspligt, medmindre du hilser på mig først, og det behøver du ikke.

2020 – 
Privat praksis, Middelfart

2017 – 2021
Børne- og familiecentret, Vejle kommune (4 år)

2015 – 2016
Børne- og ungdompsykiatrien, OUH (1 år)

2009 – 2015
Psykolog, Pædiatrisk afdeling, Kolding Sygehus (6 år)

2008 – 2009
Studentermedhjælp, Psykotraumatologisk forskningsenhed, Aarhus Universitet. Projekt; traumatiserede børn efter Seestkatastrofen.

2008 – 2009
Praktikant, Pædiatrisk afdeling, Kolding Sygehus.

2007- 2008
Frivillig leder af selvhjælpsgrupper. Fredericia Selvhjælp

2020
EMDR -overbygning Børn v/ EMDR Danmark, Joanne Morris-Smith

2019
EMDR- Grunduddannelse voksne v/ EMDR Danmark, Michael Hase.

2018
Legeterapi- Filialterapi. To årigt psykodynamisk efteruddannelse rettet mod børn og familier v/ Jytte Mielcke og Virginia Ryan, UK.

2015
Systemisk og mentaliseringsbaseret 1 årig efteruddannelse v/ Anna Freud National Centre for Children and families, London. Forestået af Eia Asen, Peter Fonagy m.fl.

2011
Aut. Psykolog

2009
Cand. Psyk, Aarhus Universitet.

Igennem de sidste 15 år har jeg løbende deltaget i relevante kurser og temadage både i forbindelse med psykologiske undersøgelser, terapi og specifikke emner indenfor børne- og familieområdet.

Jeg forventer snart af få en godkendelse af min specialistansøgning indenfor klinisk børnepsykologi.

Det er vigtigt for mig at holde mig opdateret omkring ny viden og praksis, nye faglige begreber og forståelser indenfor psykologien og seneste forskning. Jeg holder mig opdateret gennem fortsat efteruddannelse og supervision.